لیست مسابقات در حال برگزاری

ردیف عنوان مسابقه
1 مسابقه کتابخوانی وفات حضرت خدیجه  کلیک کنید 
2 اولین جشنواره کتابخوانی الکترونیکی افق مبین - مختص نوجوانان  کلیک کنید 
3 اولین جشنواره کتابخوانی الکترونیکی افق مبین - کتاب: تفسیر سوره نور قرائتی  کلیک کنید 
4 اولین جشنواره کتابخوانی الکترونیکی افق مبین - کتاب: آشنایی با مهارت های زندگی از دیدگاه اسلام  کلیک کنید 
5 اولین جشنواره کتابخوانی الکترونیکی افق مبین - کتاب: آشنایی با صحیفه سجادیه  کلیک کنید 
6 اولین جشنواره کتابخوانی الکترونیکی افق مبین - کتاب: بازگشت به نهج البلاغه  کلیک کنید 
7 اولین جشنواره کتابخوانی الکترونیکی افق مبین - کتاب: 400 نکته از تفسیر نور-100 صفحه اول  کلیک کنید